Friday, June 18, 2010

Mengucapkan Alhamdulillah Apabila Sendawa ;- Taboo Atau Realiti

Maaf kerana saya masih "menulis" (copy & paste) tentang perkara kecil tapi BESAR pada pandangan saya. Kerana saya betul-betul yakin bahawa ilmu dan maklumat juga akan berkembang dan bercambah dengan perkongsian.

Kerana.
Perkara ini mungkin semacam sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat kita. Bila sendawa, terus mengucapkan alhamdulillah.

Kalau tidak salah ingatan, pertama kali saya "terbaca" tentang perkara ini adalah dalam buku kecil yang ditulis oleh Dr Fatma AzZahra di Pusat Islam PTSS lama dulu. Antara lain dia menyebutkan tentang kesilapan kebanyakkan orang menyebut perkataan alhamdullillah apabila sendawa.

Tetapi sayangnya juga saya telah melupai tajuk buku kecil tersebut dan tidak mengetahui di mana ia berada sekarang untuk dirujuk semula. Tetapi sedikit ingatan itu masih ada.

Betul Ke?

Mari sama-sama kita baca dan teliti sisipan-sisipan yang saya kepilkan di bawah.

Sisipan 1
Tanya: Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu, saya mau nanya, apakah ada hadist, jika seseorang sendawa (glege'en, jawa) mengucapkan Alhamdulillah, apalagi biasanya setelah makan, sekian syukron. (Zaini)

Jawab: Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebagian ulama menyebutkan bahwa tidak diketahui dalil yang menunjukkan disyari'atkannya mengucapkan alhamdulillah setelah sendawa/gloge'en/ الجشاء padahal sendawa ada di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, oleh karena itu yang sesuai dengan sunnah justru meninggalkannya

Kalau dilakukan kadang-kadang tanpa meyakini itu disyariatkan maka tidak mengapa, tapi kalau dilakukan terus-menerus maka ini bukan termasuk sunnah..

Berkata Syeikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin rahimahullah:

وأما الحمد عند التجشؤ فهذا أيضاً ليس بمشروع؛ لأن الجشاء معروف أنه طبيعة بشرية، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تجشأ أحدكم فليحمد الله. أما في العطاس فقد قال: (إذا عطس فليحمد الله) وفي الجشاء لم يقلها. نعم لو فرض أن الإنسان مريض بكونه لا يتجشأ فأحس بأنه قدر على هذا الجشاء فهنا يحمد الله؛ لأنها نعمة متجددة.

"Adapun mengucapkan alhamdulillah ketika sendawa maka ini tidak disyari'atkan, karena sendawa -sebagaimana yang dikenal- adalah tabiat manusia, dan nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah bersabda: Jika salah seorang dari kalian sendawa maka hendaklah memuji Allah. Adapun ketika bersin maka beliau bersabda: Jika salah seorang dari kalian bersin maka hendaklah memuji Allah. Dan beliau tidak mengatakan ini pada sendawa.

Iya, seandainya seseorang sakit karena tidak bisa sendawa, kemudian dia merasa sekarang bisa sendawa maka dalam keadaan seperti ini memuji Allah, karena ini ini adalah kenikmatan baru" (Liqa Al-Babil Maftuh )

Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullahu juga pernah ditanya tentang masalah ini, maka beliau menjawab:

لا يوجد شيء يدل عليه، لكن كون الإنسان يحمد الله على كل حال، وأن هذا الشبع الذي حصل له من نعمة الله عز وجل لا بأس بذلك، لكن كونه يعتقد أن هذا أمر مشروع في هذه المناسبة، فليس هناك شيء يدل عليه فيما أعلم.

"Tidak ada sesuatupun (dalil) yang menunjukkan hal ini, akan tetapi jika seseorang memuji Allah dalam setiap keadaan, dan bahwasanya rasa kenyang yang dia rasakan adalah termasuk nikmat Allah maka tidak mengapa. Akan tetapi kalau dia berkeyakinan bahwa ini disyari'atkan dalam keadaan seperti ini maka setahu saya tidak ada sesuatu (dalil) yang menunjukkannya" (Diantara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau ketika mensyarh Sunan Abi Dawud, Kitab Al-Hudud, Babul Hukm Fii Man Sabban Nabiyya shallallahu 'alaihi wa sallam )

Berkata Syeikh Bakr Abu Zaid rahimahullah:
الحمد لله :أي : التزامها بعد الجشأ ، ليس سنة .
"Alhamdulillah, kalau diaamalkan terus-menerus setelah sendawa maka bukan termasuk sunnah" (Mu'jam Al-Manahi Al-Lafdhziyyah hal: 237, Darul 'Ashimah).

Wallahu ta'ala a'lam.

Sisipan 2
Hukum Mengucapkan “Alhamdulillah” Setelah Sendawa dan Berta’awwudz Setelah Menguap
Fiqh semasa

Topik bid’ah sudah banyak dibahaskan. Maka penulis hanya meringkaskan sahaja maksud sebenar bid’ah. Al-Imam Abu Ishaq al-Syatibi rahimahullah (790H) dalam kitabnya yang masyhur berjudul al-I’tishom dimana kebanyakan para pengkaji bersetuju bahawa ta’rif al-Syatibi adalah yang paling tepat.Secara kesimpulannya bid’ah hasanah hanyalah dari segi bahasa bukan pada istilahnya iaitu hanya membabitkan perkara duniawi. Ini yang menyebabkan berlakunya salah faham di kalangan masyarakat tentang istilah bid’ah dengan apa yang dimaksudkan oleh para tokoh tersebut seperti al-Imam al-Syafi’i rahimahumullah (204H) dan al-Imam ‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam rahimahullah (660H) adalah jauh berbeza dengan apa yang mereka fahami.

Malah Dr Syeikh Yusof al-Qaradhawi menyatakan bahawa tiada istilah bid’ah hasanah begitu juga pandangan Dr Said Ramadhan al-Buthi. Beliau menyatakan:

Mereka yang membahagikan Bid'ah itu kepada beberapa bahagian seperti al-Nawawi dan selainnya, sesungguhnya mereka itu memaksudkan bid'ah dari sudut bahasa. iaitu mengada-adakan sesuatu yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Inilah makna ibda' (bid'ah) dengan maksudnya yang umum. Ia seperti yang dikehendaki di dalam hadis: "Barangsiapa yang menunjukkan satu sunnah yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang beramal dengannya..." Al-Hadis.

Manakala Bid'ah menurut syarak dan istilah, iaitu mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam urusan agama yang tidak wujud sebelumnya. Ia tidak terbahagi kepada hasanah (baik) atau saiyiah (buruk). Bahkan bid'ah dalam agama sentiasa saiyi'ah (buruk). Ini berbetulan dengan sabdaan s.a.w.: "Setiap Bid'ah itu dhalalah..." [1]

Penulis lebih setuju dengan pandangan bahawa tiada istilah bid’ah hasanah. Sebelum itu perlu diperingatkan bahawa bid’ah hanya merangkumi amal ibadah sahaja kerana ulama’ Ahlu sunnah Wal Jama’ah sudah menetapkan kaedah iaitu:

‘Al-Ashlu fil Ibadah al-Haram Illa Ma Dalla ad-Dalil ‘ala Amrihi

Iaitu “hukum asal dari ibadah adalah haram kecuali ada dalil yang memerintahkan”.Berbeza pula dengan kaedah dalam muamalah yakni:

‘Al-Ashlu fil muamalh al-Ibahah Illa ma dalla ad-Dalil ‘ala khilafihi

Iaitu “ hukum asal di dalam muamah adalah boleh kecuali ada dalil yang menyelisihnya”. [2]

Maka dari kaedah tersebut sudah jelas bahawa setiap ibadah adalah dilarang daripada melakukannya melainkan ada dalil yang membolehkannya melainkan dalam urusan hidup manusia seperi jual beli,makan,minum,pakaian dan pelbagai lagi.Jika kita lihat hadis “Kullu Bid'ah Dhalalah” tersebut iaitu kalimah “Kullu” (Setiap). Ianya merujuk pada semua bukan sebahagian atau separuh. Kalimah tersebut jika dilihat pada surah Al-Anbiyaa' 35 ,Allah berfirman yang bermaksud:

"Setiap yang berjiwa akan merasakan mati.."

Kalimah kullu pada ayat tersebut hanya mambawa maksud SEMUA yang hidup akan mati. Maka jelas kedudukan kalimah tersebut mempunyai konsep yang sama dengan hadis tersebut. Dari situ kita dapat lihat tiada dua istilah bid’ah dalam masalah tersebut.Ianya merangkumi semua bukan sebahagian. Maka pandangan seperti Dr Syeikh Yusof al-Qaradhawi adalah tepat bagi penulis.

Berbalik pada topik utama tersebut dimana ada pertanyaan terhadap Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin tentang hukum mengucapkan “Alhamdulillah” setelah sendawa dan berta’awwudz setelah menguap. Beliau menyatakan:

Orang awam,bila bersendawa ada yang mengucapkan kalimah ‘alhamdulillah’, padahal tidak ada riwayat yang menunjukkan bahawa sendawa menuntut ucapan hamdalah. Begitu pula bila menguap ada yang mengucapkan, ‘a’udzu billahi minasy syaithanir rajim’. Semua ini tidak ada dalilnya,tidak pernah disebutkan bahawa Nabi SAW melakukan itu. Bila ada yang mengatakan, “Bukankah sendawa itu suatu nikmat, sementara nikmat itu menjadi hak Allah untuk untuk dipuji?” Kami katakana, memang benar itu nikmat,tapi tidak ada contoh seperti itu dari Nabi SAW bahawa beliau meengucapkan hamdalah ketika sendawa. Jika hal itu tidak dicontohkan bererti tidak disyariatkan. Demikian berdasarkan kaedah yang dkenal oleh para ulama, iaitu bahawa segala sesuatu yang ditemukan penyebabnya pada masa Rasulullah SAW, namun beliau tidak melakukannya,maka itu bukan sunnah,kerana perbuatan Rasulullah SAW adalah sunnah. Sementara meninggalkannya( hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah padahal sebabnya ada saat itu) adalah sunnah.Sendawa itu ada pada masa Rasulullah SAW, namun beliau tidak mengucapkan hamdalah.Jadi meninggalkan hamdalah saat sendawa adalah sunnah, begitu pula meninggalkan ta’awwudz ketika menguap.

Mungkin ada yang mengatakan,bahawa Rasulullah SAW telah mengatakan bahawa menguap itu dari syaitan,sementara Allah s.w.t telah berfirman:

“Dan jika syetan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah” [Fushshilat:36]

Kami katakana bahawa yang dimaksudkan dengan ayat (Dan jika syaitan mengganggumu dengan sesuatu gangguan) adalah bila engkau hendak berbuat maksiat atau hendak meninggalkan suatu kewajipan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, kerana ajakan berbuat keji itu berasal dari syaitan, sebagaimana firmanNya:

“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir).”[ Al Baqarah:268]

Jika terjadi gangguan ini maka memohonlah perlindunagn kepada Allah. Adapun tentang, Rasulullah SAW telah bersabda,

“Menguap itu berasal dari syaitan.Maka jika salah seorang kalian menguap, hendaklah menahannya semampunya. Bila tidak mampu,maka hendaklah menutupkan tangannya ke mulutnya” [HR, al-Bukhari,(3289, Muslim(2994,2995).]

Dalam lafaz lain disebutkan”

“…maka hendaklah menutupkan tangannya ke mulutnya”

Beliau tidak mengatakan, ‘bila salah seorang kalian menguap maka hendaklah memohon perlindungan kepada Allah, walaupun beliau mengatakan,”Menguap itu berasal dari syaitan”.Hal ini menunjukkan bahawa memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk (mengucapkan ta’awwudz) ketika menguap bukanlah sunnah.[Liqa’ al-Bak al-Mabtuh, 22/23, Syaikh Ibnu Utsaimin] [3]

Rujukan:

Majalah I Disember 2008 “ Perlukah Bicara Sola Bidaah” oleh Ibn Yusof.

Ensiklopedia Bid’ah m/s 366 & 367 “Kumpulan Fatwa: Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Lajnah daimah Lil Buhuts al-illmiyah wal Ifta’, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin dan Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan.”


Razak Nordin berpesan ; Dan seperti biasa.  Ruang diskusi dibuka dengan rasminya. Silakan.

No comments:

Share/Bookmark