Monday, September 6, 2010

Zaujuh ; Hanya Untuk Isteri Yang Beriman

Perkataan yang Allah SWT. gunakan dalam al Quran bagi menunjukkan suami ataupun isteri adalah perkataan yang sama, sedangkan dalam bahasa-bahasa lain, perkataan untuk suami dan perkataan untuk isteri menggunakan dua perkataan yang berbeza.

Misalnya, dalam bahasa Inggeris, perkataan untuk suami ialah "husband" manakala perkataan untuk isteri ialah "wife". Sementara dalam bahasa Perancis pula, perkataan untuk suami ialah "mari" manakala perkataan "femme" untuk isteri.

Dalam al Quran, suami isteri tidak disebut dengan dua perkataan yang berbeza iaitu "zaujuh" dan "zaujati". Hanya satu perkataan yang digunakan bagi kedua-duanya iaitu "zaujuh" yang bermakna "pasangan". Islam melihat suami dan isteri sebagai pasangan, penutup dan juga pelindung antara satu sama lain. Mereka dilihat sebagai sepasang, bukan berasingan. Sudah tentulah ini bermakna kaum lelaki dalam Islam tidak dianggap lebih mulia daripada kaum wanita. Apabila kita mengatakan sepasang kaca mata, sepasang stokin atau sepasang baju, tentulah kita menganggap mereka setara dan tidak dapat dipisahkan di antara satu sama lain. Sudah tentu kita tidak menganggap stokin sebelah kanan lebih hebat daripada stokin sebelah kiri ataupun kaca mata sebelah kanan lebih baik daripada kaca mata sebelah kiri. Begitulah ibaratnya sepasang suami isteri dalam Islam seperti yang tercatat dalam al Quran.

Namun, gelaran "zaujuh" ini hanya diberikan kepada isteri yang sama-sama beriman seperti suami mereka. Bagi isteri yang tidak beriman, mereka tidak disebut "zaujuh". Contohnya, isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh. Dalam al Quran, mereka disebut "imraah", kerana isteri sebegini tidak dianggap pelengkap, pelindung atau penutup kepada suaminya.

Rujukan.
1. Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz Nik Mat & Hasmariza Md. Hashim.(2009). Bunga Kebahagiaan. Anbakri Publika Sdn Bhd. 

Razak Nordin berpesan ; Kelainan bukan semata kerana ingin dilihat berbeza.

No comments:

Share/Bookmark