Wednesday, October 26, 2011

Jom, Mulakan Dengan Satu LangkahKali ini saya ingin berkongsi info tentang kesihatan.

Untuk yang sedang sihat, berusaha agar kesihatan terus kekal dan terjaga.

Bagi yang ditakdirkan kurang sihat, pastinya tiada istilah terlambat kepada usaha yang berterusan dan istiqamah.

Ya, hanya dengan berjalan kaki. Selebihnya terserahlah kepada Allah yang Segala Maha itu.

Berjalan 10,000 langkah sehari.

PERBANDINGAN BERJALAN DENGAN PENGGUNAAN KALORI

MASA (Minit)                JARAK (KM)       JUMLAH KALORI          

10                                         0.8                                44                                   

20                                        1.6                                 88

30                                        2.4                                 132

40                                        3.2                                  176

50                                        4                                     219

60                                       4.8                                   263

70                                       5.6                                   307

Jadual di atas adalah untuk individu dewasa yang mempunyai berat badan 70kg.
 
BERJALAN 10,000 langkah bersamaan 7km hingga 8km perjalanan.

Secara anggarannya 1 km bersamaan  1,250 langkah.

Berjalan 10,000 langkah membantu membakar 300 hingga 358 kalori.
 
Berjalan dalam tempoh 60 minit dengan jarak sejauh 4.8km akan membakar sehingga 265 kalori iaitu bersamaaan sekeping roti canai.

Pelbagai faedah diperolehi dengan menjadikan10,000 langkah sebagai amalan harian antaranya ia mengurangkan  risiko PENYAKIT JANTUNG, DIABETES & HIPERTENSI.

Tuesday, October 25, 2011

Pesanan Ringkas Dari LuqmanLuqman Hakim pernah berkata " Aku mengutip hikmah daripada orang yang bodoh. Kesalahannya, tidak akan aku lakukan.

Saturday, October 22, 2011

Kitakah Salah Seorang Darinya?
Alangkah Menakjubkan Keadaan Orang Yang Beriman.

|=Å¡ymr& â¨$¨Z9$# br& (#þqä.uŽøIムbr& (#þqä9qà)tƒ $¨YtB#uä öNèdur Ÿw tbqãZtFøÿムÇËÈ  
"Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: Kami telah beriman, sedang mereka belum diuji" (Al-Ankabut:2)

"Syurga diselimuti dengan perkara-perkara yang dibenci sedangkan neraka diselimuti dengan perkara-perkara yang mengundang syahwat" (Sahih Muslim no. 7130 hal.1288)

"Alangkah menakjubkanya keadaan orang yang beriman. Kerana seluruh perkaranya adalah baik. Dan hal itu hanya terjadi bagi orang yang beriman, iaitu jika ia mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur dan itu menjadi kebaikan baginya; dan jika ia tertimpa kesulitan dia pun bersabar, maka hal itu menjadi kebaikan baginya" (Sahih muslim no. 7500 hal. 1295)


Ÿwur (#qãZÎgs? Îû Ïä!$tóÏGö/$# ÏQöqs)ø9$# ( bÎ) (#qçRqä3s? tbqßJs9ù's? óOßg¯RÎ*sù šcqßJs9ù'tƒ $yJx. šcqßJs9ù's? ( tbqã_ös?ur z`ÏB «!$# $tB Ÿw šcqã_ötƒ 3 tb%x.ur ª!$# $¸JŠÎ=tã $¸JŠÅ3ym ÇÊÉÍÈ  
"Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya merekapun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (An-Nisa':104)

Dan sesungguhnya kepada Allahlah kembalinya segala urusan.
Share/Bookmark