Friday, October 21, 2011

Tingkatan-Tingkatan Cinta Versi Ibn Hazm

Ibn Hazm mengklasifikasikan tingkatan-tingkatan cinta seperti berikut :

Pertama, Al Ihtihsan(pembenaran) seseorang yang memandang dengan menatap mata lalu ia menyukainya.

Ertinya ; proses awal terjadinya rasa cinta itu dimulai dari tatapan mata, seperti kesepakatan para pakar Mesir. Dalam hal ini, mata mempunyai fungsi yang amat besar. Matalah sebagai penolong seseorang pecinta di saat lidah tidak bersuara, berat untuk bicara maka berbicaralah mata seseorang itu.

Kedua, Al I'jaab(kagum); perasaan senang seorang pencinta terhadap kekasihnya. Kita dapat menyimpulkan bahawa kerinduan jiwa dimulai setelah berkali-kali melihat mata. Di sini menjadi jelas pertemuan jika pemikiran seorang juga diawali dengan mata.

Ketiga, Al Ulfah(persahabatan, keramahan dan daya tarik), iaitu perasaan kesepian terhadap kekasih jika tidak berada di sisinya.

Keempat, Al-Kilf atau Kalf(cinta yang menyala-nyala), iaitu sebuah cerminan cinta yang mendalam, mendarah daging atau dengan kata lain "rindu" yang amat. Dapat saja letupan cinta yang menyala-nyala mendatangkan rasa sakit, kecemasan dan bimbang, dan kadangkala hingga membawa kepada kematian.

Bacaan lanjut, boleh rujuk buku Rahsia Menyemarakkan Kemesraan Suami Isteri, Mohd. Hasnawi Zainab. Halaman 23-24.

No comments:

Share/Bookmark