Friday, October 21, 2011

Tuubaa..Tuubaa...Tuubaa

"Tunaikanlah amanah kepada yang telah mempercayaimu dan janganlah engkau berkhianat kepada yang khianat kepadamu." (HR Abu Daud)

"Bahagialah kerana kebaikan yang amat banyak bagi orang yang baik usaha-usaha kerjanya, baik dan bersih hatinya, mulia pula lahirnya, dan terjauh manusia dari kejahatannya. Bahagialah orang yang beramal dengan ilmunya, membelanjakan(untuk kebajikan) lebihan dari hartanya, dan menahan lebihan dari kata-katanya." (Riwayat al-Tabrani)

Tuubaa....Tuubaa..Tuubaa

No comments:

Share/Bookmark