Thursday, March 29, 2012

Sedang Menanti Itu

Al-Munawi rahimahullah berkata, “Maksud hadis ini, barangsiapa yang terkumpul padanya kesihatan badan, jiwanya merasa aman ke manapun ia pergi, keperluan hari tersebut tercukupi dan keluarganya dalam keadaan selamat, maka sungguh Allah telah mengumpulkan untuknya seluruh jenis kenikmatan, yang siapa pun berhasil menguasai dunia tidaklah akan mendapatkan kecuali hal tersebut.” (Faidhul Qadir oleh al-Munawi, 9/387).
 
Dipetik dari SINI dengan penyesuaian beberapa perkataan setempat.

No comments:

Share/Bookmark