Friday, March 26, 2010

Menguasai Dan Dikuasai

Hidup saya ;
Bukan "menguasai" dan bukan juga "dikuasai".
Kerana ;
Saya bukan seorang feudalis.
Saya bukan seorang kapitalis.
Saya bukan seorang sosialis.
Saya bukan seorang komunis.
Tapi saya seorang Islam.

Idola saya bukan Adolf Hitler.
Idola saya bukan Lenin.
Idola saya bukan Karl Marx.
Idola saya bukan Barack Obama.
Tetapi idola saya Muhammad S.A.W.

Sembahan saya bukan pokok kayu.
Sembahan saya bukan patung dan berhala.
Sembahan saya bukan lembu.
Sembahan saya bukan di kalangan manusia juga.
Sembahan saya adalah Allah yang Maha Esa. Esa dan Satu-Satunya.

Razak Nordin berpesan ; Kebodohan kita adakalanya tidak perlu diishtiharkan pun. Cukuplah dinilai dari kata-kata dan perbuatan yang telah dan sedang kita lakukan.

No comments:

Share/Bookmark